Ελληνοαρμενικό Κέντρο Πολιτισμού ''Ροστώμ Αλατζιάν''. Διοργανώνουμε ανά τον κόσμο μουσικές παραστάσεις χορωδιακού έργου ''Μ. Αλέξανδρος, Ύμνος στην Αρχαία Ελλάδα''. ΠΛΗΡ: Χ. Βουλγαρίδης, ΤΗΛ: 6980776896/ 6989930356

ΒΙΒΛΙΑ>ΙΣΤΟΡΙΚΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: IWELL8824X4

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ WELLS (2 ΤΟΜΟΙ)

Συγγραφέας: WELLS H. G.
Μετάφραση: ΜΗΤΣΟΥ Σ.
ΑΡΧΙΚΗ ΤΙΜΗ:
200.00 €
/ με ΦΠΑ
ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: 60.00 € / με ΦΠΑ
Άμεσα διαθέσιμο

Χαρακτηριστικά

• ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: WELLS H. G.
• ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗΣ: ΜΗΤΣΟΥ Σ.
• ΚΩΔΙΚΟΣ EXLIBRIS: IWELL8824X4
• ΣΕΛΙΔΕΣ: 824
• ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 21,5X14cm
• ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
• ΘΕΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΚΑ
• ΕΚΔΟΤΗΣ: ΑΦΟΙ ΣΥΡΟΠΟΥΛΟΙ ΚΑΙ Κ. ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΕΑΣ
• ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΙΣΤΟΡΙΚΑ
• ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ: Πολύ καλή
• ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ: 19??
• ΓΛΩΣΣΑ ΒΙΒΛΙΟΥ: Ελληνικά
• ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ: ΔΕΡΜΑΤΟΔΕΤΟ

Περιγραφή

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:
ΒΙΒΛΙΟΝ 1ον Ο ΚΟΣΜΟΣ ΠΡΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
-Η ΓΗ ΕΝ ΧΩΡΩ ΚΑΙ ΧΡΟΝΩ
Η μεγάλη επέκτασις των ιδεών του ανθρώπου περί χώρου και χρόνου
Η Γη εν χώρω (Η Γη μέσα εις το σύμπαν)
Η Γη εν χρόνω (Από πότε υπάρχει η Γη)
-Τα αρχεία των πετρωμάτων
Τα πρώτα ένζωα όντα
Η νέα θεωρία του Βέγκενερ περί σχηματισμού, γενέσεως και μετατοπίσεως των ηπείρων
Φυσική επιλογή και αλλοίωσις των ειδών
-Ζωή και κλίμα
Ζωή, ύδωρ και φυτά
Τα πρώτα χερσαία ζώα
Διατί η ζωή πρέπει να μεταβάλλεται συνεχώς. Το κλίμα
Η σταθερότης της ακτινοβολίας του Ηλίου
Μεταβολαί του εσωτερικού της Γης
Ο άνθρωπος δύναται να μεταβάλλη το κλίμα
-Ο αιών των ερπετών
Η ζωή επί των χαμηλών χωρών
Οι δράκοντες
Τα πρώτα πτηνά
Αιών δεινοπαθημάτων και θανάτου
Η πρώτη εμφάνισις του τριχώματος και των πτερών
-Ο αιών των θηλαστικών
Νέα περίοδος της ζωής
Η δημιουργία της παραδόσεως εις τον Κόσμον
Αιών αναπτύξεως του εγκεφάλου
Σκληραί συνθήκαι επικρατούν πάλιν εις τον Κόσμον
Αι εποχαί των παγετώνων
ΒΙΒΛΙΟΝ 2ον Οι πρόγονοι του ανθρώπου
-Πίθηκοι, υπάνθρωποι, ηωάνθρωποι, άνθρωποι
Περί της καταγωγής του ανθρώπου
Τα πρώτα ίχνη ανθρωπόμορφων πλασμάτων
Ο υπάνθρωπος της Αϊδελβέργης
Ο ηωάνθρωπος του Πιλτντάουν
-Ο άνθρωπος του Νεάτερνταλ, φυλή εξαφανισθείσα
Ο κόσμος προ 50.000 ετών
Η καθημερινή ζωή του ανθρώπου του Νεάτερνταλ
Οι τελευταίοι παλαιολιθικοί άνθρωποι
Το κρανίον της Ροδεσίας
-Οι νεώτεροι μεταπαγετώδεις παλαιολιθικοί άνθρωποι. Οι πρώτοι αληθινοί άνθρωποι
Η εμφάνισις ανθρώπου ομοίου με ημάς
Η γεωγραφία του Παλαιολιθικού κόσμου
Το τέλος του παλαιολιθικού αιώνος
Δεν υπάρχουν υπάνθρωποι εις την Αμερικήν
-Ο Νεολιθικός άνθρωπος της Ευρώπης
Αρχίζει η εποχή της καλλιέργειας του εδάφους
Που εγεννήθη ο νεολιθικός πολιτισμός
Η καθημερινή νεολιθική ζωή
Αι πρώται αρχαί του εμπορίου
Ο κατακλυσμός της κοιλάδος της Μεσογείου
-Αι πρώται αρχαί της σκέψεως
Η πρωτογενής φιλοσοφία
Ο αρχηγός της οικογενείας εις την θρησκείαν
Φόβος και ελπίς εις την θρησκείαν
Οι αστέρες και αι ώραι του έτους
Διηγήσεις και μύθοι
Αι πολύπλοκοι αρχαί της θρησκείας
-Αι ανθρώπιναι φυλαί
Εξακολουθεί να διαφοροποιήται το ανθρώπινο γένος
Αι κυριώτεραι φυλαί των ανθρώπων
Οι μελαψοί λαοί
Ο λεγόμενος "ηλιολιθικός" πολιτισμός
Οι ερυθρόδερμοι της Αμερικής
-Αι γλώσσαι της ανθρωπότητος
Δεν υπήρχεν αρχικώς γλώσσα
Αι άριαι γλώσσαι
Αι σημιτικαί γλώσσαι
Αι χαμιτικαί γλώσσαι
Αι ουραλοαλταϊκαί γλώσσαι
Αι κινεζικαί γλώσσαι
ΒΙΒΛΙΟΝ 3ον Οι πρώτοι πολιτισμοί
-Τα πρώτα κράτη [...]
Λαοί ναυτικοί και λαοί εμπορικοί
Η γραφή
Οι θεοί και οι αστέρες. Οι ιερείς και οι βασιλείς
Δουλοπάροικοι, δούλοι, κοινωνικαί τάξεις και ελεύθερα άτομα
ΒΙΒΛΙΟΝ 4ον Ιουδαία, Ελλάς και Ινδίαι
Οι Εβραίοι, η Αγία Γραφή και οι Προφήται
Οι κατά την γλώσσαν Άριοι λαοί εις προϊστορικούς χρόνους
Οι Έλληνες και οι Πέρσαι
Ελληνική σκέψις, γραμματολογία και τέχνη
Η σταδιοδρομία του Μεγάλου Αλεξάνδρου
Η επιστήμη και η θρησκεία εις Αλεξάνδρειαν
Η ανάπτυξις και διάδοσις του Βουδδισμού
ΒΙΒΛΙΟΝ 5ον Ακμή και παρακμή του Ρωμαϊκού Κράτους
Αι δύο δυτικαί δημοκρατίαι
Από του Τιβερίου Γράκχου μέχρι του θεού-αυτοκράτορος εν Ρώμη
Οι Καίσαρες μεταξύ της θαλάσσης και των μεγάλων πεδιάδων
ΒΙΒΛΙΟΝ 6ον Χριστιανισμός και Ισλαμισμός
Η εμφάνισις του Χριστιανισμού και η κατάρρευσις του Δυτικού κράτους
Η ιστορία της Ασίας κατά την παρακμήν της Δυτ. Αυτοκρατορίας και της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας
Μωάμεθ και Ισλαμισμός
Η Χριστιανωσύνη και οι Σταυροφορίαι
ΒΙΒΛΙΟΝ 7ον Αι Μογγολικαί αυτοκρατορίαι της ξηράς και αι νέαι αυτοκρατορίαι της θαλάσσης
Η μεγάλη αυτοκρατορία του Τζένγκις Χαν και των διαδόχων του
Η αναγέννησις του δυτικού πολιτισμού (Οι χερσαίοι δρόμοι παραχωρούν την θέσιν των εις τους θαλασσίους δρόμους)
ΒΙΒΛΙΟΝ 8ον Ο αιών των Μεγάλων Δυνάμεων
Πρίγκιπες, Κοινοβούλια και Δυνάμεις
Αι νέαι Δημοκρατίαι της Αμερικής και της Γαλλίας
Η σταδιοδρομία του Ναπολέοντος του Βοναπάρτου
Ο δέκατος ένατος αιών
Η καταστροφή του νεώτερου ιμπεριαλισμού
Είκοσι έτη αναποφασιστικότητος και τα αποτελέσματά της
Ο δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αλ. Σβώλου 55, TK 54621, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 260 615
[email protected]

SOCIAL MEDIA