Ροστώμ Αλατζιάν (1916-2009). Το exlibris-oldbooks.gr, το ΕλληνοΑρμενικό Κέντρο Πολιτισμού"Ροστώμ Αλατζιάν", ως και το Υπουργείο Πολιτισμού της Δημοκρατίας της Αρμενίας εορτάζουμε φέτος τα 100 χρόνια από την γέννηση του μεγάλου Αρμένιου μουσικοσυνθέτη, τιμώντας τη μνήμη του Μεγάλου Ελληνολάτρη Αρμένιου δημιουργού τελευταίο συμφωνικό έργο του οποίου είναι "Ο Μέγας Αλέξανδρος - Ύμνος στην Αρχαία Ελλάδα".Ροστώμ Αλατζιάν (1916-2009). Αύριο, Τρίτη 13 Δεκεμβρίου το Τρίτο Πρόγραμμα της ΕΡΑ και ο Μιχάλης Μεσσίνης σε ένα ωριαίο τιμητικό αφιέρωμα στον συνθέτη για την συμπλήρωση εκατό χρόνων από την γέννησή του.

ΒΙΒΛΙΑ>ΙΣΤΟΡΙΚΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: IWELL8824X4

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ WELLS (2 ΤΟΜΟΙ)

Συγγραφέας: WELLS H. G.
Μετάφραση: ΜΗΤΣΟΥ Σ.
ΑΡΧΙΚΗ ΤΙΜΗ:
200.00 €
/ με ΦΠΑ
ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: 60.00 € / με ΦΠΑ
Άμεσα διαθέσιμο

Χαρακτηριστικά

• ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: WELLS H. G.
• ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗΣ: ΜΗΤΣΟΥ Σ.
• ΚΩΔΙΚΟΣ EXLIBRIS: IWELL8824X4
• ΣΕΛΙΔΕΣ: 824
• ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 21,5X14cm
• ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
• ΘΕΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΚΑ
• ΕΚΔΟΤΗΣ: ΑΦΟΙ ΣΥΡΟΠΟΥΛΟΙ ΚΑΙ Κ. ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΕΑΣ
• ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΙΣΤΟΡΙΚΑ
• ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ: Πολύ καλή
• ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ: 19??
• ΓΛΩΣΣΑ ΒΙΒΛΙΟΥ: Ελληνικά
• ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ: ΔΕΡΜΑΤΟΔΕΤΟ

Περιγραφή

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:
ΒΙΒΛΙΟΝ 1ον Ο ΚΟΣΜΟΣ ΠΡΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
-Η ΓΗ ΕΝ ΧΩΡΩ ΚΑΙ ΧΡΟΝΩ
Η μεγάλη επέκτασις των ιδεών του ανθρώπου περί χώρου και χρόνου
Η Γη εν χώρω (Η Γη μέσα εις το σύμπαν)
Η Γη εν χρόνω (Από πότε υπάρχει η Γη)
-Τα αρχεία των πετρωμάτων
Τα πρώτα ένζωα όντα
Η νέα θεωρία του Βέγκενερ περί σχηματισμού, γενέσεως και μετατοπίσεως των ηπείρων
Φυσική επιλογή και αλλοίωσις των ειδών
-Ζωή και κλίμα
Ζωή, ύδωρ και φυτά
Τα πρώτα χερσαία ζώα
Διατί η ζωή πρέπει να μεταβάλλεται συνεχώς. Το κλίμα
Η σταθερότης της ακτινοβολίας του Ηλίου
Μεταβολαί του εσωτερικού της Γης
Ο άνθρωπος δύναται να μεταβάλλη το κλίμα
-Ο αιών των ερπετών
Η ζωή επί των χαμηλών χωρών
Οι δράκοντες
Τα πρώτα πτηνά
Αιών δεινοπαθημάτων και θανάτου
Η πρώτη εμφάνισις του τριχώματος και των πτερών
-Ο αιών των θηλαστικών
Νέα περίοδος της ζωής
Η δημιουργία της παραδόσεως εις τον Κόσμον
Αιών αναπτύξεως του εγκεφάλου
Σκληραί συνθήκαι επικρατούν πάλιν εις τον Κόσμον
Αι εποχαί των παγετώνων
ΒΙΒΛΙΟΝ 2ον Οι πρόγονοι του ανθρώπου
-Πίθηκοι, υπάνθρωποι, ηωάνθρωποι, άνθρωποι
Περί της καταγωγής του ανθρώπου
Τα πρώτα ίχνη ανθρωπόμορφων πλασμάτων
Ο υπάνθρωπος της Αϊδελβέργης
Ο ηωάνθρωπος του Πιλτντάουν
-Ο άνθρωπος του Νεάτερνταλ, φυλή εξαφανισθείσα
Ο κόσμος προ 50.000 ετών
Η καθημερινή ζωή του ανθρώπου του Νεάτερνταλ
Οι τελευταίοι παλαιολιθικοί άνθρωποι
Το κρανίον της Ροδεσίας
-Οι νεώτεροι μεταπαγετώδεις παλαιολιθικοί άνθρωποι. Οι πρώτοι αληθινοί άνθρωποι
Η εμφάνισις ανθρώπου ομοίου με ημάς
Η γεωγραφία του Παλαιολιθικού κόσμου
Το τέλος του παλαιολιθικού αιώνος
Δεν υπάρχουν υπάνθρωποι εις την Αμερικήν
-Ο Νεολιθικός άνθρωπος της Ευρώπης
Αρχίζει η εποχή της καλλιέργειας του εδάφους
Που εγεννήθη ο νεολιθικός πολιτισμός
Η καθημερινή νεολιθική ζωή
Αι πρώται αρχαί του εμπορίου
Ο κατακλυσμός της κοιλάδος της Μεσογείου
-Αι πρώται αρχαί της σκέψεως
Η πρωτογενής φιλοσοφία
Ο αρχηγός της οικογενείας εις την θρησκείαν
Φόβος και ελπίς εις την θρησκείαν
Οι αστέρες και αι ώραι του έτους
Διηγήσεις και μύθοι
Αι πολύπλοκοι αρχαί της θρησκείας
-Αι ανθρώπιναι φυλαί
Εξακολουθεί να διαφοροποιήται το ανθρώπινο γένος
Αι κυριώτεραι φυλαί των ανθρώπων
Οι μελαψοί λαοί
Ο λεγόμενος "ηλιολιθικός" πολιτισμός
Οι ερυθρόδερμοι της Αμερικής
-Αι γλώσσαι της ανθρωπότητος
Δεν υπήρχεν αρχικώς γλώσσα
Αι άριαι γλώσσαι
Αι σημιτικαί γλώσσαι
Αι χαμιτικαί γλώσσαι
Αι ουραλοαλταϊκαί γλώσσαι
Αι κινεζικαί γλώσσαι
ΒΙΒΛΙΟΝ 3ον Οι πρώτοι πολιτισμοί
-Τα πρώτα κράτη [...]
Λαοί ναυτικοί και λαοί εμπορικοί
Η γραφή
Οι θεοί και οι αστέρες. Οι ιερείς και οι βασιλείς
Δουλοπάροικοι, δούλοι, κοινωνικαί τάξεις και ελεύθερα άτομα
ΒΙΒΛΙΟΝ 4ον Ιουδαία, Ελλάς και Ινδίαι
Οι Εβραίοι, η Αγία Γραφή και οι Προφήται
Οι κατά την γλώσσαν Άριοι λαοί εις προϊστορικούς χρόνους
Οι Έλληνες και οι Πέρσαι
Ελληνική σκέψις, γραμματολογία και τέχνη
Η σταδιοδρομία του Μεγάλου Αλεξάνδρου
Η επιστήμη και η θρησκεία εις Αλεξάνδρειαν
Η ανάπτυξις και διάδοσις του Βουδδισμού
ΒΙΒΛΙΟΝ 5ον Ακμή και παρακμή του Ρωμαϊκού Κράτους
Αι δύο δυτικαί δημοκρατίαι
Από του Τιβερίου Γράκχου μέχρι του θεού-αυτοκράτορος εν Ρώμη
Οι Καίσαρες μεταξύ της θαλάσσης και των μεγάλων πεδιάδων
ΒΙΒΛΙΟΝ 6ον Χριστιανισμός και Ισλαμισμός
Η εμφάνισις του Χριστιανισμού και η κατάρρευσις του Δυτικού κράτους
Η ιστορία της Ασίας κατά την παρακμήν της Δυτ. Αυτοκρατορίας και της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας
Μωάμεθ και Ισλαμισμός
Η Χριστιανωσύνη και οι Σταυροφορίαι
ΒΙΒΛΙΟΝ 7ον Αι Μογγολικαί αυτοκρατορίαι της ξηράς και αι νέαι αυτοκρατορίαι της θαλάσσης
Η μεγάλη αυτοκρατορία του Τζένγκις Χαν και των διαδόχων του
Η αναγέννησις του δυτικού πολιτισμού (Οι χερσαίοι δρόμοι παραχωρούν την θέσιν των εις τους θαλασσίους δρόμους)
ΒΙΒΛΙΟΝ 8ον Ο αιών των Μεγάλων Δυνάμεων
Πρίγκιπες, Κοινοβούλια και Δυνάμεις
Αι νέαι Δημοκρατίαι της Αμερικής και της Γαλλίας
Η σταδιοδρομία του Ναπολέοντος του Βοναπάρτου
Ο δέκατος ένατος αιών
Η καταστροφή του νεώτερου ιμπεριαλισμού
Είκοσι έτη αναποφασιστικότητος και τα αποτελέσματά της
Ο δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αλ. Σβώλου 55, TK 54621, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 260 615
[email protected]

SOCIAL MEDIA