Ελληνοαρμενικό Κέντρο Πολιτισμού ''Ροστώμ Αλατζιάν''. Διοργανώνουμε ανά τον κόσμο μουσικές παραστάσεις χορωδιακού έργου ''Μ. Αλέξανδρος, Ύμνος στην Αρχαία Ελλάδα''. ΠΛΗΡ: Χ. Βουλγαρίδης, ΤΗΛ: 6980776896/ 6989930356

ΒΙΒΛΙΑ>ΠΟΛΙΤΙΚΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: OMP11246

Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΑΥΤΌ ΤΟ ΚΤΗΝΟΣ

Συγγραφέας: ΠΑΣΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΡΧΙΚΗ ΤΙΜΗ:
75.40 €
/ με ΦΠΑ
ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: 59.80 € / με ΦΠΑ
Άμεσα διαθέσιμο

Χαρακτηριστικά

• ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: ΠΑΣΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
• ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΑ
• ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ: Καλή
• ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ: 1946
• ΓΛΩΣΣΑ ΒΙΒΛΙΟΥ: Ελληνικά
• ΘΕΜΑ: ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ - ΘΡΗΣΚΕΙΑ - ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΗ
• ΕΚΔΟΤΗΣ: ΑΕΤΟΣ
• ΚΩΔΙΚΟΣ EXLIBRIS: OMP11246
• ΣΕΛΙΔΕΣ: 112
• ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 21Χ15cm
• ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ: ΧΑΡΤΟΔΕΤΟ

Περιγραφή

  Ο αναγνώστης, που θα έχη ασφαλώς παραξενευθή από τον τίτλον αυτού του βιβλίου, καλόν θα είναι να το διαβάση ολόληρον πριν καταλήξη εις οιανδήποτε σκέψινή κρίσιν περί αυτου. Είναι άλλως τε τόσο μικρόν εις όγκον που δεν θα χάση και πάρα πολύν καιρόν διά να πληροφορηθή, εάν αυτό που λέγει ο τλος του είναι υπερβολή, συκοφαντία ή πραγματικότης.
  Δυστυχώς, εις το σημείον που έχουν φθάσει σήμερον οι άνοποι και η ανθρωπότης ολόκληρος, δεν είναι και τόσον αδιάρον πράγμα να γνωρίση κανείς διατι οι άνθρωποι, και ώς τομα και ώς Λαοί, παρά τον τρομερόν αγώνα που διεξήγαγον ις πρότινος δια την εξασφάλισιν της ελευθερίας και της ήσυ- των και δια την πραγματοποίησιν μιάς καλυτέρας αύριον, τι εν τούτοις σήμερον εις κατάστασιν πολύ χειροτέραν από και ασφαλώς περισσότερον ανήσυχοι δια το μέλλον. Και κα προσεπάθησα, όπως θα αντιληφθή ο αναγνώστης, να φορήσω, κατά το δυνατόν βεβαίως, δι' όλα τα ζητήμε τα οποία ασχολούνται οι διάφοροι πνευματικοί και τικοί ηγέται της ανθρωπότητος, οίτινες, δυστυχώς, είναι και έως υπεύθυνοι διά την κατάστασιν ή μάλλον διά την καν που παρουσιάζει η ανθρωπότης και εις την εποχήν μας.

Συνεπώς, εάν ησθάνθην την ανάγκην να γράψω το ανά χείρας βιβλίον, έπραξα τούτο, όχι μόνον διότι πιστεύω ότι η λογική της επιστήμης, έργον της οποίας γενικώς είναι ο παράδοξος πολιτισμός μας, δεν είναι αλάθητος, αλλά και διότι πιστεύω ότι οι φιλόσοφοι, οι επιστήμονες και οι πολιτικοί ακόμη θα ηδύναντο να προσφέρουν καλυτέρας υπηρεσίας εις τους ανθρώπους, εάν δεν είχον εκτραπή από τον πραγματικόν προορισμόν των, όστις θα έπρεπε να είναι η θετική εξυπηρέτησις του ανθρώπου και μόνον του ανθρώπου, τον οποίον, όπως αποδεικνύεται, έχουν παρασύρει δυστυχώς εις ένα φαύλον κύκλον, εντός του οποίου παραδέρνουν και αυτοί μετ' αυτού.(Απο τον Πρόλογο του βιβλίου)

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ

Ο Ιωάννης Πασσάς γεννήθηκε το 1899 στην Αμαλιάδα. Σπούδασε δημοσιογραφία και συνέγραψε πολλά άρθρα σε διάφορες εφημερίδες της εποχής. Ήταν Έλληνας δημοσιογράφος και διανοητής. Υπήρξε διευθυντής της Εγκυκλοπαιδείας του «Ηλίου».

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αλ. Σβώλου 55, TK 54621, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 260 615
[email protected]

SOCIAL MEDIA