Ελληνοαρμενικό Κέντρο Πολιτισμού ''Ροστώμ Αλατζιάν''. Διοργανώνουμε ανά τον κόσμο μουσικές παραστάσεις χορωδιακού έργου ''Μ. Αλέξανδρος, Ύμνος στην Αρχαία Ελλάδα''. ΠΛΗΡ: Χ. Βουλγαρίδης, ΤΗΛ: 6980776896/ 6989930356

ΒΙΒΛΙΑ>ΙΣΤΟΡΙΚΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: IMALS230454

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΕΥΡΩΠΗΣ (1914-1939)

Συγγραφέας: ΛΑΣΚΑΡΙΣ Σ.Θ.
ΑΡΧΙΚΗ ΤΙΜΗ:
58.80 €
/ με ΦΠΑ
ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: 51.25 € / με ΦΠΑ
Άμεσα διαθέσιμο

Χαρακτηριστικά

• ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: ΛΑΣΚΑΡΙΣ Σ.Θ.
• ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΙΣΤΟΡΙΚΑ
• ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ: Πολύ καλή
• ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ: 1954
• ΓΛΩΣΣΑ ΒΙΒΛΙΟΥ: Ελληνικά
• ΘΕΜΑ: ΕΥΡΩΠΑΙΪΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ, ΜΕΣΟΠΟΛΕΜΟΣ
• ΕΚΔΟΤΗΣ: ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
• ΚΩΔΙΚΟΣ EXLIBRIS: IMALS230454
• ΣΕΛΙΔΕΣ: 304
• ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 24,5X17,5cm
• ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ: ΧΑΡΤΟΔΕΤΟ ΑΞΑΚΡΙΣΤΟ

Περιγραφή

ΣΕΙΡΑ: ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΤΟΥ ΑΙΜΟΥ, ΑΡΙΘΜΟΣ: 1
  Το παρόν έργον αποτελεί συνέχειαν και συμπλήρωμα της «Διπλωματικής Ιστορίας της Ευρώπης 1814-1914» (Αθήναι 1936) και της «Διπλωματικής Ιστορίας της Ελλάδος 1821- 1914» (Αθήναι 1947). "Αν και ευρισκόμεθα ακόμη πολύ πλησίον των γεγονότων και πολλαι πηγαι παραμένουν απρόσιτοι, ή έλλειψις παρ' ημίν επιστημονικής άμα και συνοπτικής μελέτης περί της διπλωματίας τών εμπολέμων κατά τον πρώτον παγκόσμιον πόλεμον, όστις τόσην ήσκησεν επίδρασιν επί τών τυχών της πατρίδος μας, ώς και περί της εξωτερικής πολιτικής τών ευρωπαϊκών κρατών κατά την επακολουθήσασαν ειρηνικήν σχετικώς περίοδον ώθησεν ημάς εις την δημοσίευσιν της παρούσης εργασίας.
  Ηκολουθήσαμεν τό αυτό, ώς και εις τα δύο προηγούμενα έργα, σύστημα, εκθέτοντες τα γεγονότα μετά πάσης δυνατής αμεροληψίας, αφήνοντες τον αναγνώστην κριτήν της ευθύνης και της σκοπιμότητος τών ενεργειών τών υπευθύνων πολιτικών ανδρών. Απεφύγομεν τας υποσημειώσεις, αίτινες μειώνουν την εκ της αναγνώσεως του συνόλου σχηματίζομένην εντύπωσιν, και παρεθέσαμεν εν αρχή εκάστου κεφαλαίου τάς πηγάς, τας οποίας εχρησιμοποιήσαμεν, αίτινες και θα διευκολύνουν, ελπίζομεν, τους επιθυμούντας να μελετήσουν ιδιαιτέρως ώρισμένα ζητήματα. (Απο τον Πρόλογο)

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αλ. Σβώλου 55, TK 54621, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 260 615
[email protected]

SOCIAL MEDIA