Ελληνοαρμενικό Κέντρο Πολιτισμού ''Ροστώμ Αλατζιάν''. Διοργανώνουμε ανά τον κόσμο μουσικές παραστάσεις χορωδιακού έργου ''Μ. Αλέξανδρος, Ύμνος στην Αρχαία Ελλάδα''. ΠΛΗΡ: Χ. Βουλγαρίδης, ΤΗΛ: 6980776896/ 6989930356

ΒΙΒΛΙΑ>ΤΟΠΙΚΑ>ΒΛΑΧΙΚΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: SFI.405.35

ΦΕΥΓΕΙ Η ΝΕΒΡΑΣΚΑ - Συμβολή εις την μελέτη των Βλάχων

Συγγραφέας: ΦΙΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ.
ΑΡΧΙΚΗ ΤΙΜΗ:
46.35 €
/ με ΦΠΑ
ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: 38.63 € / με ΦΠΑ
Άμεσα διαθέσιμο

Χαρακτηριστικά

• ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: ΦΙΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ.
• ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΒΛΑΧΙΚΑ
• ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ: Εξαιρετική
• ΕΤΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ: 1964
• ΓΛΩΣΣΑ ΒΙΒΛΙΟΥ: Ελληνικά
• ΕΚΔΟΤΗΣ: ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ
• ΚΩΔΙΚΟΣ EXLIBRIS: SFI.405.35
• ΣΕΛΙΔΕΣ: 160
• ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 24X17

Περιγραφή

Το πέρασμα των μεγάλων ανθρώπων και λαών εν τη τροχιά του Κόσμου με την ιστορίαν τους και τον πολιτισμόν, με την δράσιν τους και τα μεγάλα όνειρα, φυσικόν είναι ν' απορροφά την όλην προσοχήν του πνευματικού παρατηρητού και ούτω πολλαι άλλαι υπάρξεις μολονότι επάλαισαν και είχον ευγενείς φιλοδοξίας, έμειναν εις κατάστασιν ανυπαρξίας χωρίς να σημειωθή και εκτιμηθή ή προσπάθειά των.

Κάτι παρόμοιον συμβαίνει και με τους μικρούς οικισμούς των ανθρώπων. Πολλοί εξ αυτών χάνονται από το θάμβος τών πόλεων, αίτινες έχουν δόσει προσφοράς συνταρακτικάς εις την Ανθρωπότητα, και ούτω ή ζωή των και η ύπαρξίς των καλύπτεται ασφυκτικώς.

Νομίζω ότι δίκαιον είναι η έρευνα ν' απλώνηται προς όλας τας κατευθύνσεις, να σημαιώνητα ή δράσις και των μή μεγάλων, και το πέ. ρασμα κάθε ζωντανού οργανισμού, είτε άνθρωπος είναι είτε χωριό και πόλις, κάτι ν' αφήση εις τους μεταγενεστέρους. "Ισως τις εξ αυτών τών τελευταίων διακρίνη αργότερον κάτι που σήμερον δεν φαίνεται ή δεν εκτιμάται αρκούντως με τας ισχυούσας αντιλήψεις,

Αι ολίγαι μου λέξεις, αίτινες θα επακολουθήσωσιν, άς χρησιμεύσουν ώς μαρτυρία μικρά της παρουσίας της αγαπημένης μου ιδιαιτέρας πατρίδος Νεβέσκης, η πρός τήν οποίαν ορμή της καρδιάς όλων τών πατριωτών πρέπει να είναι μεγάλη

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αλ. Σβώλου 55, TK 54621, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 260 615
[email protected]

SOCIAL MEDIA